top of page
Search
  • Writer's pictureEva Christina Johansen

Misvisning i følelsernes kompas

Det er barnelærdom for mange, at et magnetisk kompas fungerer ved, at kompassets nål peger mod nord. Nærmere betegnet: mod Jordens magnetiske nordpol.


Hvis man bruger kompasset til at navigere efter, skal man imidlertid være opmærksom på det fænomen, der kaldes “misvisning”. Misvisning betyder, at kompassets nål ikke viser retningen mod den geografiske nordpol - “sand nord”, som det også hedder - men mod den magnetiske nordpol.


Afstanden mellem den magnetiske og den geografiske nordpol ændrer sig over tid og kan være betydelig. Det betyder, at den retning, som kompasnålens peger, kan afvige ganske meget fra “sand nord”. Derfor kan man blive ledt gevaldigt på afveje, hvis ikke man tager højde for misvisningen, når man navigerer efter kompasset.


Følelsernes kompas


Hvad de færreste nok har lært er, at man også kan tale om misvisning for, hvad man kunne kalde “følelsernes kompas”.


Det er en grundtanke i emotionsfokuseret terapi, at et velfungerende følelsesliv virker som et kompas, der leder os mod et bedre liv. Men ligesom et magnetisk kompas kan vores følelsesmæssige kompas også lide af misvisning og føre os på afveje i tilværelsen.


I emotionsfokuseret terapi betragtes følelser som indre fornemmelser, der kan guide os hensigtsmæssigt gennem tilværelsen. Følelserne kan f.eks. være frygt, skam eller vrede. Følelserne fortæller os, hvad der er vigtigt for os, hvad vi har behov for og hvordan vi hensigtsmæssigt kan handle i en given situation.


For hver af vores følelser er der fra naturens hånd forbundet sunde behov. Eksempelvis er der med frygt forbundet et sundt behov for sikkerhed, skam er forbundet med et behov for accept og vrede er forbundet med et behov for grænser. Under normale omstændigheder fungerer vores følelser således som et emotionelt kompas, der peger os i retning af, hvilke behov der er hensigtsmæssigt for os at få opfyldt og hvordan vi handler bedst muligt i en situation.


Mistet retningssans


Hos mange mennesker lider det indre følelsesmæssige kompas imidlertid af misvisning. Det betyder, at følelserne ikke guider i retning af hensigtsmæssige udtryk eller handlinger, der imødekommer vores behov.


Den emotionelle misvisning skyldes ofte, at vi ikke er i kontakt med vores sunde, grundlæggende behov og følelser. For manges vedkommende er årsagen, at man som barn f.eks. har lært at holde følelser tilbage, at bytte nogle følelser ud med andre eller slet ikke at mærke sine følelser. F.eks. kan man have lært at vrede ikke er et acceptabelt følelsesmæssigt udtryk eller at det er et tegn på svaghed at være ked af det.


Når vores emotionelle kompas lider af misvisning er følelser ikke særligt hjælpsomme til at navigere efter i hverdagen. Vi kan endda opleve det som om, at vi mister vores retningsans i tilværelsen. Et dårligt fungerende emotionelt kompas kan føre til, at man plages af psykologiske problemer og smertefulde følelser som ængstelighed, nedtrykthed, skam, dårligt selvværd eller ukontrollable følelsesudbrud.


Mod et bedre liv


Emotionsfokuseret terapi handler metaforisk sagt om at afhjælpe misvisningen i vores emotionelle kompas. Det er en væsentlig del af det terapeutiske arbejde, at vi som terapeuter hjælper vores klienter med at komme i kontakt med og udtrykke de oprindeligt sunde og grundlæggende følelser, der er blevet undertrykt, bedøvet eller forvirret i løbet af tilværelsen.


Når det sker, bliver det følelsesmæssige kompas et mere pålideligt navigationsapparat, der kan opfylde dets oprindelige funktion: At fortælle os hvad der er vigtigt for os, hvad vi har behov for og hvordan vi handler hensigtsmæssigt i en given situation - og dermed vise retningen mod et bedre liv.


261 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page